- Passion for people
Bedankt voor uw bezoek!
 
Passie voor mensen, Zonder dat zijn duurzame veranderingen niet mogelijk.

Echteld Consultancy (EC) heeft zijn expertise ontwikkeld in het sociale domein.
EC geeft advies, begeleidt en implementeert veranderingen die de op gang gebrachte decentralisties oproepen voor gemeentes, welzijn- en gezondheidszorgorganisaties.

EC maakt heldere analyses van uw bedrijfsvoering, adviseert over de veranderrichting en coacht u en uw medewerkers bij het ontwikkelen van nieuwe kansrijke producten.
Belangrijk en een vaak vergeten aandachtspunt, is het ontwikkelen van passende instrumenten voor managementinformatie die het voor mederwerkers en hun leidinggevenden mogelijk maken in grote mate zelfsturend te kunnen functioneren.
Noodzakelijk voor borging en verantwoording van uw organisatie maar ook voor een optimum aan betrokkenheid van uw medewerkers bij de bedrijfsvoering.

Specialisaties zijn ontwikkeld op het snijvlak van gezondheidszorg- reïntegratie - welzijn - facilitair management, waarbij kapitaalstromen van instellingen op creatieve wijze worden aangewend om problemen in het sociale domein op te lossen en maatschappelijk ondernemerschap ten volle kan worden waargemaakt.Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint